DIJAGNOSTIKA

Dijagnostika

Korak ka celovitom zdravlju

U Be Well centru za fizikalnu terapiju i medicinsku rehabilitaciju, posvećeni smo pružanju vrhunske dijagnostičke usluge koja vam pomaže da razumete svoje telo i pronađete optimalan put ka zdravlju i oporavku.

Prilikom dijagnostike u centru L Sense za Fizikalnu terapiju i medicinsku rehabilitaciju, ključni delovi procesa mogu uključivati sljedeće:

1. Prikupljanje anamneze

U ovom koraku, terapeut će razgovarati s pacijentom kako bi prikupio sve relevantne informacije o njihovoj medicinskoj istoriji, trenutnim simptomima i bilo kojim prethodnim povredama ili stanjima koja mogu biti povezana s njihovim trenutnim zdravstvenim problemom. Ovo uključuje postavljanje pitanja o simptomima, njihovom trajanju, intenzitetu, eventualnim okidačima ili faktorima pogoršanja.

2. Fizički pregled

Fizički pregled obuhvata procjenu pacijentovog stanja putem različitih tehnika, kao što su palpacija, inspekcija, testiranje opsega pokreta, testiranje snage, provjera stabilnosti i ravnoteže, kao i druge specifične tehnike koje su relevantne za određeni problem ili stanje. Ovaj korak pomaže terapeutu u procjeni fizičkog stanja pacijenta i identifikaciji mogućih uzroka problema.

3. Specifični testovi i procene

U zavisnosti od prirode pacijentovog problema, terapeut može koristiti različite specifične testove i procene kako bi dobio dodatne informacije o stanju pacijenta. To mogu biti testovi za procjenu snage, fleksibilnosti, aerobnog kapaciteta, posturalne kontrole ili bilo koje druge relevantne funkcionalne sposobnosti.

4. Plan daljeg postupanja

Na osnovu prikupljenih podataka iz anamneze, fizičkog pregleda i specifičnih testova, terapeut će formirati dijagnostičke hipoteze koje objašnjavaju pacijentove simptome i probleme. Na osnovu tih hipoteza, terapeut će kreirati plan daljeg postupanja koji može uključivati ​​dalje testiranje, terapiju, rehabilitaciju ili upućivanje pacijenta drugom stručnjaku ukoliko je to potrebn

Zakažite Vaš pregled već danas.