DŽUDO

Šta je džudo?

Vežbanje džudoa, pored sveukupnih zdravstvenih beneficija koje nudi, kao i drugi oblici fizičkog vežbanja, takođe pruža specifične prednosti koje proizilaze iz mogućnosti uspostavljanja fizičkog kontakta posredovanog hvatanjem u džudo opremi sa partnerom ili trenerom.

Džudo je sjajna grana borilačkog sporta koja zahteva veliku mentalnu i fizičku veštinu. Bukvalno značenje reči džudo znači DžU – mekoća, fleksibilnost, nežnost, delikatnost, okretnost, dok DO označava metodu, princip, razmišljanje.

Treniranje džudo-a

Trening borilačkih veština može biti koristan zbog spajanja fizičkih vežbi umerenog do visokog intenziteta sa mentalnim veštinama ili vežbanjem svesnosti, može biti i posebno privlačan onima sa ASD-om zbog repetitivne strukture uključenih pokreta. Vežbanje džudoa, pored sveukupnih zdravstvenih beneficija koje nudi, kao i drugi oblici fizičkog vežbanja, takođe pruža specifične prednosti koje proizilaze iz mogućnosti uspostavljanja fizičkog kontakta posredovanog hvatanjem u džudo opremi sa partnerom ili trenerom. Pokazalo se da situacije fizičkog kontakta, takmičenja i saradnje koje se javljaju na džudo treninzima doprinose dobrobiti i socijalnoj interakciji dece u opštoj populaciji, a posebno dece sa intelektualnim teškoćama.

Prednosti

Trening borilačkih veština takođe može biti od pomoći za smanjenje simptoma stresa i anksioznosti/depresije kod autistične dece. Sportski programi su idealni za negovanje pozitivnih društvenih sposobnosti, jer sam čin učešća daju deci nebrojene mogućnosti za međusobnu interakciju. Vežbanje džudoa podrazumeva situacije fizičkog kontakta tokom stajanja i rada na parteru, a kontaktne situacije imaju potencijalnu ulogu u razvoju telesne samosvesti definisane kao sposobnost da osetimo i prepoznamo telo kao svoje. Informacije koje proizilaze iz unutrašnjosti tela daju informaciju o njegovom kretanju i lokaciji u prostoru i percepciji njegovog fiziološkog stanja.

Prijavite se sada i ostvarite svoje sportske ciljeve zajedno s našim stručnim trenerima!