GIMNASTIKA

Šta je gimnastika?

Gimnastika je sport koji se sastoji od raznih akrobatskih veština koje se izvode na spravama ili na trampolinu. Ovaj sport zahteva izuzetnu fleksibilnost, snagu, koordinaciju i ravnotežu. Gimnastičari se takmiče u različitim disciplinama kao što su vratilo, parter, razboj, preskok i druge.

Koncept rada

Razvojna parterna gimnastika podrazumeva obiman kopleks složenih aktivnosti koje karakterišu brojne kretne kombinacije, fizičke sposobnosti i motoričke veštine prilagođene deci u ranom uzrastu. Ovim programom podpomaže se razvoj ravnoteže, okretnosti, prostorne orjentacije, koordinacije, brzine, snage, gipkosti kao i osećaj za ritam. Benefiti koje donosi ova fizička aktivnost su pravilan razvoj, istezanje i jačanje muskulature kao i otklanjanje urođenih i/ili stečenih deformiteta. Svi navedeni benefiti svrstavaju razvojnu gimnastiku u bazičan sport neophodan za pravilan razvoj deteta u najranijem uzrastu. Istraživanja su utvrdila da fizički rast i razvoj predstavnjaju osnovu i okosnicu celokupnog razvoja deteta, iz tog razloga je oformnjen program razvojne parterne gimnastike koji ima za cilj da pomoću gimnastičkih elemenata razvije fizičke ali i kognitivne sposobnosti deteta.

Koncept škole gimnastike

Vodeći se činjenicom da je svako dete individua za sebe i da se s toga razvija različitom brzinom, razvojna gimnastika je adaptirana da bude inkluzivna za sve, bez obzira na trenutne sposobnosti deteta, kao i mogućnost da svako dete uči i napreduje svojom maksimalnom brzinom. Kretanja koja su prisutna u ovom programu razvojne parterne gimnastike zahtevaju pripremu aparata za kretanje koja sama po sebi ima preventivno delovanje na telesni status deteta i grade osnovu da se dete kasnije bez poteškoća uključi u bilo koju sportsku aktivnost. Program je namenjen devojčicama uzrasta od 3 do 6,5 godina.

Treneri koji rade sa decom

Sa decom rade fakultetski obrazovani treneri (master profesori fizičkog vaspitanja i sporta) sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom u sferi razvojne, korektivne i sportske takmičarske gimnastike. Sistem rada grupe napravnjen je da svaki pojedinac može napredovati svojom maksimalnom brzinom uz timski i individualni rad, koristeći se vežbama koje kroz igru razvijaju sve motoričke funkcije deteta.

Grupe i naša škola

Program razvojne parterne gimnastike prilagođen je devojčicama uzrasta od 3 do 6,5 godina. Devojčice uzrasta 3 i 4 god. su u programu – dva časa nedeljno. ( utorak, četvrtak) Devojčice uzrasta 5 i 6 – 6,5 god. su u programu – tri časa nedeljno ( ponedeljak, sreda, petak) Maksimalan broj devojčica u grupi je 4 i sa njima radi jedan trener. Trener kroz igru i metodiku učenja gimnastičkih elemenata pomaže devojčicama da spoznaju lepotu i benefite pravilnog držanja tela, razviju eleganciju i osećaj za ritam, a uz to razviju sve motoričke komponente. Ovim programom devojčice takođe razvijaju snalažljivost, samopouzdanje, kao i zdrave navike. Svakom detetu se pristupa kao individui, sa velikom pažnjom i uslovima prilagođenim za maksimalan razvoj svakog pojedinca.

Prijavite se sada i ostvarite svoje sportske ciljeve zajedno s našim stručnim trenerima!